qq_27479125

大家到公司第一年工资要求涨多少? [问题点数:40分,结帖人qq_27479125]

大家到公司第一年工资要求涨多少? [问题点数:40分,结帖人qq_27479125]

 收藏 
发表于: 2017-02-05 10:00:08 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:74
回复于: 2017-02-05 10:47:07 #1 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-05 11:00:07 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-05 14:38:36 #3 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-05 15:53:02 #4 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-05 18:09:12 #5 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 08:11:57 #6 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 08:18:43 #7 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 08:31:11 #8 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 08:39:44 #9 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 08:58:49 #10 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 09:19:44 #11 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 09:26:56 #12 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 09:40:09 #13 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 09:45:37 #14 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 09:55:23 #15 得分:2
对我有用[1] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 14:58:31 #16 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-07 15:28:19 #17 得分:2
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-07 15:29:53 #18 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-07 15:35:30 #19 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-07 18:33:42 #20 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-07 19:53:04 #21 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-08 14:01:25 #22 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-08 14:43:57 #23 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-09 16:48:32 #24 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-09 17:16:35 #25 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-09 17:17:06 #26 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-10 21:29:01 #27 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-11 11:12:03 #28 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-13 12:43:50 #29 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-13 15:18:37 #30 得分:1
对我有用[1] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-15 17:28:10 #31 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-16 09:27:09 #32 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-16 12:02:36 #33 得分:0
管理
回复于: 2017-02-16 13:30:10 #34 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-16 21:03:41 #35 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-20 17:44:48 #36 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-22 18:39:30 #37 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-23 15:29:39 #38 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-25 22:39:51 #39 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-01 16:38:10 #40 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-04 21:46:49 #41 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-07 11:34:36 #42 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-08 18:40:53 #43 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-09 16:10:19 #44 得分:0
对我有用[1] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-10 22:28:41 #45 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-11 18:43:10 #46 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-14 09:52:15 #47 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-15 17:44:33 #48 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-16 11:30:08 #49 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-23 13:43:04 #50 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
每天回帖即可获得10分可用分!小技巧:教您如何更快获得可用分 你还可以输入10000个字符 (Ctrl+Enter)
  1. 请遵守CSDN用户行为准则,不得违反国家法律法规。
  2. 转载文章请注明出自“CSDN(www.csdn.net)”。如是商业用途请联系原作者。
关闭