eatwind0

如何在C编的程序里加入鼠标 [问题点数:100分,结帖人eatwind0]

如何在C编的程序里加入鼠标 [问题点数:100分,结帖人eatwind0]

 收藏 
发表于: 2004-08-11 20:08:16 楼主
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复次数:35
回复于: 2004-08-11 20:12:01 #1 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-11 20:47:21 #2 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-11 21:09:29 #3 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-11 21:09:58 #4 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-11 21:22:44 #5 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 15:03:26 #6 得分:50
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 15:04:37 #7 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 17:44:47 #8 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 18:03:13 #9 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 18:05:08 #10 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 19:24:21 #11 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-12 21:43:39 #12 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 03:22:41 #13 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 08:24:11 #14 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 08:58:06 #15 得分:20
对我有用[1] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:16:07 #16 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:18:49 #17 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:35:52 #18 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:43:28 #19 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:51:19 #20 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 09:53:43 #21 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 10:57:46 #22 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 11:26:04 #23 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 12:11:03 #24 得分:10
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 18:36:46 #25 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 18:42:05 #26 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-13 23:36:49 #27 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-14 08:27:50 #28 得分:20
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-14 13:48:02 #29 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-14 13:55:24 #30 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-14 15:14:50 #31 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-14 23:04:47 #32 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-15 13:24:02 #33 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-16 05:22:32 #34 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2004-08-17 15:36:40 #35 得分:0
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理

本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。

关闭