wglee

如何生成唯一的序列号 [问题点数:50分,结帖人wglee]

如何生成唯一的序列号 [问题点数:50分,结帖人wglee]

 收藏 
发表于: 2000-01-18 11:41:00 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:21
回复于: 2000-01-18 11:54:00 #1 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 12:29:00 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 12:51:00 #3 得分:8
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 12:53:00 #4 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 12:59:00 #5 得分:8
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 13:09:00 #6 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 15:52:00 #7 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 15:53:00 #8 得分:8
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 16:38:00 #9 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 16:45:00 #10 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 18:19:00 #11 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 19:07:00 #12 得分:8
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 19:55:00 #13 得分:8
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-18 21:06:00 #14 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-19 12:00:00 #15 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-19 16:34:00 #16 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-19 19:42:00 #17 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-20 08:45:00 #18 得分:10
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-20 08:55:00 #19 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-23 22:24:00 #20 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2000-01-25 13:45:00 #21 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理

本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。

关闭