CSDN论坛 > 扩充话题 > 灌水乐园

我的大梦 [问题点数:86分,结帖人w12]

Bbs3
本版专家分:569
结帖率 100%
CSDN今日推荐
Bbs3
本版专家分:836
Bbs2
本版专家分:166
Bbs4
本版专家分:1101
Bbs3
本版专家分:569
Bbs7
本版专家分:23994
Blank
红花 2001年7月 扩充话题大版内专家分月排行榜第一
Bbs1
本版专家分:86
Bbs4
本版专家分:1101
Bbs3
本版专家分:569
Bbs7
本版专家分:14033
Bbs8
本版专家分:33736
Blank
红花 2001年12月 扩充话题大版内专家分月排行榜第一
Blank
黄花 2001年11月 扩充话题大版内专家分月排行榜第二
Bbs1
本版专家分:0
Bbs1
本版专家分:77
Bbs2
本版专家分:166
Bbs6
本版专家分:6563
Bbs5
本版专家分:4349
Bbs5
本版专家分:3120
Bbs5
本版专家分:4225
Blank
蓝花 2001年3月 Delphi大版内专家分月排行榜第三
Bbs5
本版专家分:4152
Bbs2
本版专家分:245
Bbs5
本版专家分:2219
Bbs3
本版专家分:569
Bbs7
本版专家分:29895
Blank
黄花 2001年8月 扩充话题大版内专家分月排行榜第二
Bbs5
本版专家分:2420
Bbs8
本版专家分:33736
Blank
红花 2001年12月 扩充话题大版内专家分月排行榜第一
Blank
黄花 2001年11月 扩充话题大版内专家分月排行榜第二
Bbs1
本版专家分:59
Bbs5
本版专家分:4290
Blank
黄花 2000年11月 MS-SQL Server大版内专家分月排行榜第二
Bbs3
本版专家分:569
Bbs4
本版专家分:1297
Bbs3
本版专家分:569
匿名用户不能发表回复!
其他相关推荐
VC6编译器文件DM.dll
文件名:DM.DLL 版本:6.00.8168.0 位置: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDev98\Bin 用于解决VC6无法调试的问题。 Cannot initialize the debugging subsystem
木木最喜欢的诗句(陆续整理中)
(木木整理)(一读起古诗,就有很深的感触,哎...当中国人真好呀!很高兴我是个中国人,是炎黄子孙,谢谢老天爷!一首词或其他任何的文字作品,如果表达了一些我从未思考过的思想,即便它再怎样华美、铿锵或投入,我都未必会为之所动;如果表达了我思想所及的内容,却用了我也会用的文字或笔法,我会有同感,但也未必是感动;真正让我感动的是那些我想到过却从未形成语言文字的东西,是那些我张口欲说却又哽在喉头的话语,是我
程序员的自我修养
程序员的自我修养,广大梦想当程序猿的枕头书。介绍了机器编译、链接等一些很基础的问题,是个充电器。
梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎。方其梦也,不知其梦也。 ------庄子.齐物论-节选
丽之姬,艾封人之子也。晋国之始得之也,涕泣沾襟,及其至于王所,与王同筐床,食刍豢,而后悔其泣也。 予恶乎知夫死者不悔其始之蕲生乎 梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎。方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉, 觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也,而愚者自以为觉,窃窃然知之。 “君乎!牧乎!”固哉 !丘也与女皆梦也,予谓女梦亦梦也 是其言也,其名为吊诡。万世之后而一遇大圣
大梦谁先觉 --伍立杨
烂柯山久享盛名,在今衢州市附近。那里有后人增补的石刻对子,“入山道道通奇观,进洞人人似神仙”,较之烂柯山那深沉的典故,这对联浅俗得小儿科了。   烂柯山之有名气,缘于晋人王质上山伐木,遇仙观棋忘返,而斧柯烂掉的故事。   因为那古远的故事,烂   柯山是一座令人感伤的山。   南北朝时期任昉的《述异记》里面说:“晋王质入山采樵,见二童子对奕。童子与质一物,如枣核
学生患血癌北大梦碎 一天自学6小时中大梦圆
原标题:学生患血癌北大梦碎 一天自学6小时中大梦圆                                2013年08月02日07:52  大洋网-广州日报    悲   近日,在第二次拿到大学通知书那一刻,吴志伟的脸上终于露出了久违的微笑。珠海一中高三班主任林大勤说,在吴志伟多舛的求学路上,我们看到的是一个青年学子的坚强和对梦想的渴望。   步入北大
java中诸葛亮诗的反转问题
//1.将下面这首诗写入文件a.txt: //大梦谁先觉 //平生我自知 //草堂春睡足 //窗外日迟迟 //2.将写好的文件反序后输入另一个文件b.txt: //迟迟日外窗 //足睡春堂草 //知自我生平 //觉先谁梦大
世界上没有免费的午餐,别让一切成为春秋大梦
一觉睡醒来就突然惊觉,五月了啊。 猝不及防,时间走的那么快。 加油一点,再加油一点。不是你不努力,别人就不进步了。人都是不断向前走的。不要后退,果然是天生傲骨不肯服输。想得到就要去拼啊。好姑娘,尽你最大的努力,去得到你想得到的。世界上没有免费的午餐,别让一切成为春秋大梦。
我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
天天
2018/2/9大梦谁先觉,冥冥未可知
世事一场大梦,人生几度秋凉。既然此生是大梦,那最终的觉醒就是死亡。生是梦,死是醒,多讽刺,多荒唐。所以与其花时间分辨真伪,还不如烫壶酒梦游一场。<!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src=
关闭