hqywork 2008年01月04日
rdlc报表如何制作,在线等待?
姓名 | mon | tue | wed | thur | fri | sta | sun |
mor |_______|_______|______|________|_______|______|_____|
_____|_______|_______|______|________|_______|______|_____|
aft |_______|_______|______|________|_______|______|_____|
_____|_______|_______|______|________|_______|______|_____|
eve |_______|_______|______|________|_______|______|_____|
_____|_______|_______|______|________|_______|______|_____|

像上面的表,在一页上共放2列3行,即6个上面的表.如何制作像这样的rdlc报表?
...全文
112 点赞 收藏 8
写回复
8 条回复

还没有回复,快来抢沙发~

发动态
发帖子
C#
创建于2007-09-28

8.4w+

社区成员

64.0w+

社区内容

.NET技术 C#
社区公告
暂无公告