qq_34401321

我要连接别人的数据库,本地网络服务配置成功,plsql的数据库没有我配置的服务名 [问题点数:20分]

我要连接别人的数据库,本地网络服务配置成功,plsql的数据库没有我配置的服务名 [问题点数:20分]

 收藏 
发表于: 2016-06-07 09:54:09 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:30
回复于: 2016-06-07 09:57:52 #1 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-07 13:11:12 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-07 13:11:20 #3 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-12 09:32:30 #4 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-24 15:21:03 #5 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-26 00:54:00 #6 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-06-30 14:48:52 #7 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-01 10:57:50 #8 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-05 17:02:35 #9 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-08 11:42:16 #10 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-14 10:28:31 #11 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-14 14:23:12 #12 得分:0
管理
回复于: 2016-07-17 22:56:50 #13 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-18 10:41:09 #14 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[1] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-07-29 17:18:58 #15 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-09-10 10:50:46 #16 得分:0
管理
回复于: 2016-09-23 09:25:34 #17 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2016-09-26 11:26:15 #18 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-02-06 15:43:37 #19 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-14 16:13:25 #20 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-15 09:28:51 #21 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-15 17:49:35 #22 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-03-17 15:56:54 #23 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-04-17 13:58:11 #24 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-04-17 22:01:47 #25 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-04-18 09:19:36 #26 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-04-25 20:19:43 #27 得分:0
管理
回复于: 2017-05-04 16:42:39 #28 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-05-31 11:33:44 #29 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-08-26 11:55:44 #30 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
匿名用户不能发表回复!登录|注册
关闭