gongyali2005

[推荐] 缓存穿透解决方案 [问题点数:200分,结帖人gongyali2005]

[推荐] 缓存穿透解决方案 [问题点数:200分,结帖人gongyali2005]

 收藏 
发表于: 2017-06-16 10:56:58 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:51
回复于: 2017-06-16 13:54:33 #1 得分:20
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 13:59:11 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 14:11:48 #3 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 14:12:37 #4 得分:10
对我有用[1] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 14:20:09 #5 得分:30
对我有用[1] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 14:24:01 #6 得分:10
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 15:24:41 #7 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 15:26:01 #8 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-16 17:25:20 #9 得分:40
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-19 11:17:36 #10 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-19 13:01:44 #11 得分:10
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-19 18:23:18 #12 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-19 23:07:07 #13 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-20 08:40:55 #14 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-20 10:24:23 #15 得分:0
管理
回复于: 2017-06-20 13:44:09 #16 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-20 13:58:52 #17 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-20 14:12:32 #18 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-20 16:49:27 #19 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-21 09:27:48 #20 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-21 16:02:40 #21 得分:25
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-21 21:40:04 #22 得分:15
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-21 21:45:55 #23 得分:30
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-22 09:05:29 #24 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-22 09:10:45 #25 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-22 18:04:42 #26 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-22 18:20:33 #27 得分:10
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-27 14:36:21 #28 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-28 08:35:07 #29 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-29 03:02:51 #30 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-29 12:58:30 #31 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-06-30 14:40:06 #32 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-03 14:12:03 #33 得分:0
管理
回复于: 2017-07-04 17:04:19 #34 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-04 17:39:59 #35 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-06 10:00:50 #36 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-10 11:31:38 #37 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-10 14:28:21 #38 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-10 15:15:06 #39 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-10 17:23:50 #40 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-12 09:15:06 #41 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-13 09:22:21 #42 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-13 10:00:55 #43 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-17 10:25:28 #44 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-19 15:24:39 #45 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-19 17:21:30 #46 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-24 14:43:29 #47 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-27 18:05:44 #48 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-07-31 20:38:40 #49 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2017-08-01 12:04:50 #50 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
匿名用户不能发表回复!登录|注册
关闭