Magicloud 2003年08月26日
xslt: 这个目的怎么实现?
<x y = "1" z = "1" />
<x y = "1" z = "2" />
<x y = "2" z = "1" />
<x y = "2" z = "2" />

转换为:

<y no = "1">
<z no = "1" />
<z no = "2" />
</y>
<y no = "2">
<z no = "1" />
<z no = "2" />
</y>

谢谢。

我想到的方法是:读每个x时,判断其y属性值是否与前一个x的y相同,但我觉得这样效率会很低。
...全文
7 点赞 收藏 14
写回复
14 条回复

还没有回复,快来抢沙发~

发动态
发帖子
XML/XSL
创建于2007-09-28

7872

社区成员

2.2w+

社区内容

XML/XSL相关问题讨论专区
社区公告
暂无公告