baiyongchun

为什么没有人开发脱离操作系统的应用程序? [问题点数:20分,结帖人baiyongchun]

为什么没有人开发脱离操作系统的应用程序? [问题点数:20分,结帖人baiyongchun]

 收藏 
发表于: 2003-09-13 15:21:58 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:43
回复于: 2003-09-13 15:38:09 #1 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:43:29 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:05:11 #3 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:15:38 #4 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:21:52 #5 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:32:20 #6 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:32:32 #7 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:41:52 #8 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:46:46 #9 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:47:22 #10 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 17:09:00 #11 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 17:09:03 #12 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 21:58:42 #13 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 23:06:08 #14 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 23:12:07 #15 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 00:35:51 #16 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 00:50:12 #17 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 01:29:22 #18 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 20:32:31 #19 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 22:00:40 #20 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-14 23:30:05 #21 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 04:53:58 #22 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 10:43:53 #23 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 11:38:11 #24 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 13:11:30 #25 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 13:16:58 #26 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 13:39:46 #27 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 14:33:03 #28 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 15:02:13 #29 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 16:11:07 #30 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 16:23:14 #31 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 16:26:07 #32 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 16:31:44 #33 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 16:41:06 #34 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 17:06:20 #35 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 17:08:39 #36 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-15 17:15:50 #37 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 13:19:39 #38 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 13:27:03 #39 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 14:18:19 #40 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 14:40:47 #41 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 14:53:41 #42 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:15:27 #43 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
匿名用户不能发表回复!登录|注册
关闭