html问题:通过点击一个frame里面的链接让另一个frame装载需要的htm(kingofark)

kingofark 2001-12-27 03:58:56
现有如下frame格式:

<frameset ...>

<frame name="topframe" ...>
<frameset ...>
<frame name="leftframe" ...>
<frame name="mainframe" ...>
</frameset>
</frameset>

如何做才能达到如下目的:点击leftframe页面包含的链接,使得mainframe显示相应的htm页面。

请各位帮忙。谢谢!
...全文
95 5 打赏 收藏 举报
写回复
5 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
kingofark 2001-12-27
分已经给了。
 • 打赏
 • 举报
回复
kingofark 2001-12-27
哈哈,我是html菜鸟。

谢谢大家!!!
 • 打赏
 • 举报
回复
vincentmax 2001-12-27
比如:<a href="yourLinkPage.htm" target="mainframe">linkText</a>

就这样啦
 • 打赏
 • 举报
回复
huijunzi 2001-12-27
<a href="parent.mainframe.location.href='yourhtm.htm'">Click</a>
 • 打赏
 • 举报
回复
vincentmax 2001-12-27
简单啊,在你需要有链接的地方加上target="mainframe"就行了啊
 • 打赏
 • 举报
回复
发帖
JavaScript

8.6w+

社区成员

Web 开发 JavaScript
社区管理员
 • JavaScript
 • 无·法
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2001-12-27 03:58
社区公告
暂无公告