OA项目找ASP程序员(大连地区),待遇从优,请留EMAIL

lhh1 2004-04-01 09:47:35
OA项目找ASP程序员(大连地区),待遇从优,请留EMAIL
...全文
107 19 打赏 收藏 举报
写回复
19 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
sunjay117 2004-08-24
 • 打赏
 • 举报
回复
不错,可惜实力不够
luluso 2004-05-02
 • 打赏
 • 举报
回复
再蹭点分!
fenlin 2004-05-02
 • 打赏
 • 举报
回复
如果有意合作请与我联系 fleng@deltabig.com
gfedcbaz 2004-05-02
 • 打赏
 • 举报
回复
沈阳的接你项目可以么?gfedcbaz@163.com
listhome 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
hongmaohouzi(学习的人) 你也是大庆的?你在那做??
hncslsy 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
兼职可以不
hncslsy@163.com
lxy654 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
我想去,可实力不够啊!
hongmaohouzi 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
对你的问题,很感兴趣,不过我在大庆,真可惜!
qwater 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
up
yinxiong2002 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
我在石家庄可以承包你的项目。
yin_xiong2002@163.com
ygghost 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
什么待遇?

caochen@ygsoft.com
ximengchang 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
看看!!
aocool 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
什么待遇来着?
luluso 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
蹭点分来的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sfar 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
可是我在北京
zcy03 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
我还不行
flying310 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
我在北京可以承包你的项目。
delphine 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
我在青岛
qq:1294420
EMAIL:CWBBS@163.COM
agang3321 2004-04-01
 • 打赏
 • 举报
回复
帮你顶一下
相关推荐
发帖
ASP

2.8w+

社区成员

ASP即Active Server Pages,是Microsoft公司开发的服务器端脚本环境。
社区管理员
 • ASP
 • 无·法
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2004-04-01 09:47
社区公告
暂无公告