CSDN论坛 > 其他技术论坛 > 研发管理

请教几个概念性的问题~~~~ [问题点数:0分]

Bbs1
本版专家分:0
结帖率 100%
CSDN今日推荐
Bbs1
本版专家分:0
Bbs1
本版专家分:0
匿名用户不能发表回复!登录|注册
其他相关推荐
请教大家一个数电简单问题
<br />在数字计数电路设计中,有一个问题是开机清零问题,想问下高人做这个问题的原理是怎样的?还有一点就是,开机清零不同与手动清零的精髓怎么理解<br />谢谢
概念性架构设计
<br />    概念性架构就是对系统设计的最初的构想, 就是把最关键的设计要素合交互的机制确定下来,然后考虑具体技术的运用,设计出实际架构。概念架构并没有严格的定义,也不应该有过于严格的定义。<br />   概念性架构设计对我们有很大的启发:<br />概念性架构通过主要的设计元素及他们之间的关系描述系统;<br />概念性架构符合“软件架构”的定义,从“架构=组建+交互”的角度而言,概念性架构包含概念性组件以及他们自家安的抽象交换机制;<br />概念组件往往是粗粒度的;<br />概念性组件包括一
后期维护的一点心得
近半年的主要工作还是对项目的后期维护,现在经手的项目从建立到如今也有将近一年半多的时间了,感触颇多。当时记得项目经理语重心长跟我说,跟客户交流,沟通,直接到现场了解客户需求,是程序员技术提高的一个快速成长阶段。说真的,那时还真的有点不以为然,不就是改改细节嘛,会有什么难度呢可随着与不同客户的交流的深入,才发现自己想法的幼稚。单就项目而言,因为参与了项目的整个过程,包括需求分析,框架搭建
讨论学术问题的英文邮件模板
学术问题的英文邮件模板,根据此可以向老外要文章等资源
微服务架构设计实践系列之六:概念架构阶段
微服务架构设计实践 目    次1 序言2 微服务3 软件架构设计思想4 微服务架构设计实践4.1 项目概述4.2 架构准备阶段4.3 概念架构阶段4.4 细化架构阶段4.4.1 业务架构4.4.2 数据架构4.4.3 应用架构4.4.4 技术架构4.4.5 物理架构4.4.6 开发架构4.3  概念架构阶段        在概念架构阶段,针对已经分析出的重大需求、特色需求、高风险需求,必须有针对...
请教别人的时候一定要虚心
请教别人的时候一定要虚心
提问的智慧
简述提问的智慧,怎么更好地向别人请教问题
销毁后重新创建的问题
代码有问题,只是为了请教的 什么问题呢
SAMBA问题文件无法写入及多组权限设置
请教SAMBA问题文件无法写入及多组权限设置
致诸弟·明师益友虚心请教
诸位贤弟足下: 十月廿一,接九弟在长沙所发信,内途中日记六页,外药子一包。廿二接九月初二日家信,欣悉以慰。 自九弟出京后,余无日不忧虑,诚恐道路变故多端,难以臆揣。及读来书,果不出吾所料,千辛万苦,始得到家,幸哉幸哉!郑伴之下不足恃,余早已知之矣。郁滋堂如此之好,余实不胜感激!在长沙时,曾未道及彭山屺。何也? 四弟来信甚详,其发愤自励之志,溢于行问;然必欲找馆出外,此何意也?不过
关闭