colacoca 2005年08月31日
一个SQL语句的改写
本来上午开了一个帖,大家也给了回复,后来又有新问题,原帖我也不会修改,请帮我看下.谢谢
'SELECT b.name from #t1 a,#t2 b where a.res = b.id'

==>

'SELECT b.name from #t1 a right join #t2 b on a.res = b.id'
--------------------
这里之前简化了写法,本来是
'SELECT a.a,a.b,a.c,c.a,c.b,d.a b.name from #t1 a,#t2 b,#t3 c,#t4 d where 各条件'

改动后, from #t1 a right join #t2 b on a.res = b.id' 这个顺序应该怎么改呢?

--试改成from #t1 a right join #t2 b on a.res = b.id #t3 c,#t4 d where 各条件'

服务器: 消息 170,级别 15,状态 1,行 2
第 2 行: 'john' 附近有语法错误。

--试改成from #t2 b, #t3 c,#t4 d ,#t1 a right join b on a.res = b.id where 各条件'

服务器: 消息 170,级别 15,状态 1,行 2
第 2 行: 'a' 附近有语法错误。
...全文
71 点赞 收藏 5
写回复
5 条回复

还没有回复,快来抢沙发~

发动态
发帖子
MS-SQL Server
创建于2007-09-28

1.4w+

社区成员

25.3w+

社区内容

MS-SQL Server相关内容讨论专区
社区公告
暂无公告