baiyongchun

为什么没有人开发脱离操作系统的应用程序? [问题点数:20分,结帖人baiyongchun]

为什么没有人开发脱离操作系统的应用程序? [问题点数:20分,结帖人baiyongchun]

 收藏 
发表于: 2003-09-13 14:37:10 楼主
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复次数:47
回复于: 2003-09-13 14:40:13 #1 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 14:52:07 #2 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 14:54:09 #3 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 14:59:01 #4 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:03:03 #5 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:12:08 #6 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:17:22 #7 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:27:11 #8 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:34:53 #9 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:49:17 #10 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 15:57:48 #11 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:07:14 #12 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:16:48 #13 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 16:37:27 #14 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 17:08:02 #15 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 18:05:37 #16 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:08:31 #17 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:18:55 #18 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:20:07 #19 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:39:22 #20 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:53:06 #21 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 19:59:21 #22 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 20:12:21 #23 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 20:53:46 #24 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-13 21:41:38 #25 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 13:17:25 #26 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:06:46 #27 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:21:24 #28 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:24:53 #29 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:42:19 #30 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 15:54:56 #31 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 18:24:51 #32 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 18:28:16 #33 得分:4
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-16 18:30:47 #34 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-17 09:48:46 #35 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-17 11:13:32 #36 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-17 13:56:14 #37 得分:0
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-17 14:04:41 #38 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-18 09:49:51 #39 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-18 10:01:04 #40 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-18 10:05:42 #41 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-18 14:33:40 #42 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-18 15:55:51 #43 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-21 17:26:16 #44 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-22 13:58:09 #45 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-22 14:07:47 #46 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
回复于: 2003-09-22 14:57:36 #47 得分:1
对我有用[0] | 丢个板砖[0] | 引用 | 举报 | 管理
匿名用户不能发表回复!登录|注册
关闭